Zorg – en maatschappelijk vastgoed

Deskundig, bezield, toekomstgericht

Ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar vastgoed.

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.

Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

 

Vanuit maatschappelijk en economisch belang worden gemeenten geacht om een scherpe kosten-batenanalyse te maken voor hun vastgoed. Dit geldt zeker zodra er leegstand dreigt, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of krimp. Een gebouw(portefeuille) is immers een middel om organisatie- en beleidsdoelstellingen te behalen.

Leegstand ontstaat meestal door functionele veroudering. De functionele levensduur van vastgoed is doorgaans korter dan de technische levensduur. Een functionele levensduur van slechts tien jaar is geen uitzondering.

Toekomstbestendigheid vergroten
Functionele veroudering is op zichzelf dus een gegeven. Een gegeven dat telkens nieuwe eisen aan het vastgoed stelt. Smelt Vastgoedmanagement ondersteunt gemeenten met oplossingen om de toekomstbestendigheid van het vastgoed te vergroten.

Hierbij gaat om een sluitende exploitatie over de totale gebruiksduur van het vastgoed. Er is veel winst te behalen wanneer je vanaf het begin beter rekening houdt met (nog onvoorziene!) functionele aanpassingen.

In de praktijk gebeurt dit nog te weinig. Er wordt vaak ontwikkeld vanuit de vraagstelling van vandaag. Terwijl het wel degelijk mogelijk is om in een vroeg stadium de toekomst alvast ‘mee te nemen’. Met andere woorden: ‘exploitatiedenken’ in plaats van ‘initieel denken’.

Expertise van binnenuit
Hans Smelt kent gemeentelijke organisaties en gemeentelijk vastgoed van binnenuit. Hij was zelf tien jaar binnen gemeenten werkzaam op het terrein van bouwkunde en vastgoed(economie). Zijn expertise omvat een breed scala aan aspecten.

Binnen zijn opleiding Master Real Estate heeft hij wetenschappelijk onderzoek verricht (2014) naar aanpasbaar bouwen en (voorkomen van) leegstand, resulterend in een werkmethodiek en een beslissingsondersteunend rekenmodel. Smelt vastgoedmanagement past deze toe bij maatschappelijk vastgoed.

Expertise van binnenuit

Hans Smelt kent gemeentelijke organisaties en gemeentelijk vastgoed van binnenuit. Hij was zelf tien jaar binnen gemeenten werkzaam op het terrein van bouwkunde en vastgoed(eco­no­mie). Zijn expertise omvat een breed scala aan aspecten.

 

Binnen zijn opleiding Master Real Estate heeft hij wetenschappelijk onderzoek verricht (2014) naar aanpasbaar bouwen en (voorkomen van) leegstand, resulterend in een werkme­thodiek en een beslissingsondersteunend rekenmodel. Smelt vastgoedmanagement past deze toe bij maatschappelijk vastgoed.

Zet vandaag de eerste stap naar toekomstbestendig vastgoed