Zorg – en maatschappelijk vastgoed

Deskundig, bezield, toekomstgericht

Ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar vastgoed.

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.

Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

 

Onbeheersbare leegstand binnen de woningvoorraad kan fnuikend zijn voor de vastgoedexploitatie van een woningcorporatie. De vastgoedportefeuille moet dus voldoende toekomstbestendigheid zijn. Dit maakt een adequate vastgoedstrategie en vastgoedsturing noodzakelijk.

Ouderenhuisvesting in de toekomst

De rol van de woningcorporatie is verbreed. Zo heeft het overheidsbesluit (2012) dat ouderen met een beperkte zorgvraag langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, consequenties voor de woningvoorraad van een corporatie. Noodzakelijke zorg moet voortaan in de thuis-situatie geleverd worden.

De traditionele verzorgingshuizen mogen dan niet langer vanzelfsprekend beschikbaar zijn, de zorgvraag blijft ondertussen wel bestaan. Voor de woningcorporaties werpt dit de vraag op: hoe voorziet ons vastgoed in deze veranderende behoefte aan ouderen(zorg)huisvesting.

Veel meer dan voorheen raakt ouderenhuisvesting de vastgoedsturing van de woningcorporaties. Hoe kun je als corporatie inspelen op de demografische ontwikkelingen binnen het eigen werkgebied?

 

Aanpasbaar

Door deze ontwikkelingen ontstaat het risico op een mismatch tussen vraag en aanbod, met leegstand als gevolg. Aanpasbaar vastgoed is voor woningcorporaties een middel om leegstand te voorkomen.

Aanpasbaarheid en het voorkomen van leegstand waren de onderwerpen van het onderzoek (2014) van Hans Smelt in het kader van zijn opleiding Master Real Estate (MRE). Dit heeft als instrumenta¬rium een werkmethodiek en een beslissingsondersteunend rekenmodel opgeleverd. Voor woningcorporaties past Smelt vastgoedmanagement dit toe bij vastgoedsturing.

In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed (2016) is over dit onderzoek gepubliceerd.
Daarmee werkt Smelt vastgoedmanagement aan het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van vastgoed met een continue vastgoedexploitatie over de gehele gebruiksperiode, zonder structurele leegstand en voor gebruikers blijvend betaalbaar.

Zet vandaag de eerste stap naar toekomstbestendig vastgoed