Zorg – en maatschappelijk vastgoed

Deskundig, bezield, toekomstgericht

Ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendig, blijvend rendabel en betaalbaar vastgoed.

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.

Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

 

Zeker de laatste jaren zijn zorgaanbieders met ingrijpende wijzigingen in de regelgeving geconfronteerd. Met directe consequenties voor de beheersing van vastgoedrisico’s.

Om het belang van het vastgoed te illustreren: de keuze voor een zorgaanbieder wordt veelal gemaakt op basis van ‘de stenen’ in plaats van op ‘de geleverde zorg’. Door ActiZ treffend verwoord met: “Als iemand bij ons binnenkomt wordt nooit als eerste gevraagd wie de dokter is. Altijd is de vraag: hoe ziet mijn kamer of appartement eruit?”

Leegstand grootste vastgoedrisico

In 2012 heeft onderzoek aangetoond dat leegstand door zorgaanbieders als het grootste vastgoedrisico wordt gezien. Of het nu gaat om nieuwbouw, het optimaliseren van bestaand vastgoed, of herontwikkeling van een gebouw(portefeuille).
Binnen zijn opleiding Master Real Estate heeft Hans Smelt vervolgens onderzoek verricht (2014) naar aanpasbaar bouwen en het voorkomen van leegstand in de care, resulterend in een werkmethodiek en een beslissingsondersteunend rekenmodel. Smelt vastgoedma¬na-gement past deze toe bij zorgvastgoed projecten.
In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed (2016) is over dit onderzoek gepubliceerd.

 

Toekomstbestendig zonder leegstand

Leegstand ontstaat meestal door functionele veroudering. De functionele levensduur van zorgvastgoed is doorgaans korter dan de technische levensduur. Een functionele levensduur van slechts tien jaar is geen uitzondering. Dit heeft te maken met maatschappelijke ontwikkelingen (zoals vergrijzing en individualisering), ontwikkelingen in de ict, het onderwijs en de zorg.

Functionele veroudering op zichzelf is dus niet tegen te gaan. Functionele aanpas¬singen blijven dan ook noodzakelijk om te komen tot continuïteit van de exploi¬tatie. Aanpasbaar vastgoed is de oplossing om deze continuïteit economisch haalbaar te maken.

Sluitende exploitatie
Het gaat om een sluitende exploitatie over de totale gebruiksduur van het zorgvastgoed en om dit vastgoed blijvend betaalbaar te houden. Er is veel winst te behalen wanneer je vanaf het begin beter rekening houdt met (nog onvoorziene!) functionele aanpassingen. In de praktijk gebeurt dit nog te weinig. Er wordt vaak ontwikkeld vanuit de vraagstelling van vandaag. Terwijl het wel degelijk mogelijk is om in een vroeg stadium de toekomst alvast ‘mee te nemen’.
‘Exploitatiedenken’ in plaats van ‘initieel denken’ voorkomt leegstand en zorgt voor toekomstbestendigheid.

Zorg

Smelt vastgoedmanagement begeleidt en ondersteunt bestuurders, directies en managers bij vastgoedstrategie, vastgoed(her)ontwikkeling, vastgoedrealisatie en vastgoedstu­ring.

Het bureau is inzetbaar in het totale traject van de initiatief- tot realisatie- en beheers­fase.

Strategisch- en assetmanagement

Quickscan gebouw(portefeuille)

Marktonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Huisvestingsadvies

Programma van eisen

Kostprijsdekkende huur

Gezond & duurzaam exploitatiemanagement

Planontwikkeling

Herontwikkeling bestaand vastgoed

Projectmanagement

Interimmanagement

Zet vandaag de eerste stap naar toekomstbestendig vastgoed